8. SINIFLARDAN PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN PROJE GÖREV

2015-03-09 21:06:00

SIRA 8. SINIF PROJE GÖREVLERİ 1 Ku’an’ın aklımızı kullanmamızı istediği ayetleri  Kur’an Mealinden bularak ,renkli kalemlerle yazacağınız bir pano oluşturunuz J 2 ‘Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir’’konusundaki ayetleri mealden tespit ederek bir pano hazırlayınız 3 Kur’anda Bilgi Edinme Yolları’’ konulu bir pano hazırlayınız 4 Taassubun nedenleri ve topluma zararları konusunda bir drama hazırlayınız 5 Hz Yusuf kıssasında geçen olayları başlıklar altında toplayarak çıkarılabilecek mesajlar konulu bir çalışma yapınız 6 Alkol kullanmanın  dinde yasaklığını ,kişi ve topluma zararlarını  ayet ,hadis ve resimlerle destekleyerek bir  duvar gazetesi hazırlayınız 7 Alkol kullanmanın  kişi ve topluma zararlarını  anlatan bir drama çalışması yapınız 8 Uyuşturucunun kişi ve topluma zararları konulu, dergi ve gazete haberlerinden oluşan bir pano hazırlayınız 9 Kumar oynamanın kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama çalışması hazırlayınız 10 ‘’Kötü Alışkanlıklar Nasıl başlar ‘’konulu bir araştırma yaparak bir pano hazırlayınız 11 ‘’Kötü Alışkanlıklar Nasıl başlar ‘’konulu bir drama çalışması hazırlayınız 12 &lsq... Devamı

7. SINIFLARDAN PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN PROJE GÖREV

2015-03-09 21:03:00

SIRA 7. SINIF PROJE GÖREVLERİ KONULARI 1 Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini anlatan kavram haritaları hazırlayınız 2 ‘’İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri’’konulu bir dergi hazırlayınız 3 İslam düşüncesinde Fıkhı Yorumları anlatan bir pano çalışması hazırlayınız 4 İslam düşüncesinde Tasavvufi Yorumları anlatan bir pano çalışması hazırlayınız 5 Alevilik –Bektaşilikteki kavramlar konulu bir pano hazırlayınız 6 Din anlayışındaki Farklılıkların Zenginlik olduğunu anlatan bir çalışma yapınız 7 Dinde Zorlama olmadığını ifade eden ayetlerden oluşan  bir pano hazırlayınız 8 İslam’da övülen ahlaki tutum ve davranışları içren bir dergiyi ayet hadis ve resimlerle destekleyerek hazırlayınız 9 Doğruluk ve dürüstlük konulu ayet ve hadislerden oluşan bir pano hazırlayınız 10 Başkalarına maddi yardımda bulunmak konulu bir pano hazırlayınız 11 Emaneti Korumak konulu bir pano hazırlayınız 12 Adaletli olmakla ilgili ayet ve hadislerin olduğu bir pano çalışması hazırlayınız 13 Hoşgörü ve bağışlanmayla ilgili ayet ve hadislerin olduğu  bir pano çalışması hazırlayınız 14... Devamı